Verbetertrajecten zoeken

Sector

Looptijd

Doelgroep

icon
icon
icon

Catharina ziekenhuis brengt patiëntenfeedback in kaart

Co-creatie in gastvrijheid

Voor het Eindhovense Catharina Ziekenhuis is gastvrijheid een topprioriteit. Bedoeling is uiteraard dat patiënten daar in de praktijk ook daadwerkelijk iets van merken. ‘Kortcyclisch verbeteren’ luidt daarom het parool. Resultaat: 10.000 patiëntervaringen en meer dan 500 concrete verbeteracties in een jaar tijd.

“Het ligt intrinsiek heel dicht bij dokters en verpleegkundigen om zich te willen verbeteren.”

Het Catharina Ziekenhuis is september 2014 gestart met een webapplicatie van CareRate (zie kader) waarmee feedback van patiënten direct wordt doorgesluisd naar afdelingen en poliklinieken. De App werkt eenvoudig: na een bezoek aan het ziekenhuis wordt de patiënt uitgenodigd om een korte vragenlijst in te vullen en op die manier zijn of haar ervaring te delen. Deze ervaringen zijn standaard onderwerp van gesprek in het eerstvolgende teamoverleg van de desbetreffende afdeling. Inzet is om kortcyclisch te verbeteren op basis van patiëntervaringen. Omdat de applicatie ziekenhuisbreed alles zichtbaar maakt, kunnen de verschillende afdelingen makkelijk en snel van elkaar leren.

Welke ervaringen heeft het Catharina Ziekenhuis tot dusverre met het verwerken van directe patiëntenfeedback opgedaan? We vroegen het Piet Batenburg, voorzitter van de Raad van Bestuur, en zorggroepmanager Jolanda Mik, beleidsmatig verantwoordelijk voor het project.

Helaas bleek die applicatie in de praktijk niet plezierig in het gebruik en daarom kwam er ook maar weinig feedback van patiënten. Het leverde in feite niets op.” Op zoek naar een alternatief dat wel werkte, kwam Breukhoven uit bij het Rotterdamse CareRate. “Ik was meteen onder de indruk van het idee achter hun verbeterapplicatie. Die app maakt het voor patiënten enorm laagdrempelig om feedback te geven. Bovendien was er van het begin af aan een klik met de mensen van CareRate. Dankzij hun aandacht voor begeleiding en training was er ook het vertrouwen dat dit project niet net als het vorige zou vastlopen. We zijn nog niet zo lang bezig, maar we zijn hartstikke enthousiast over onze samenwerking.”

Concreet verbeterpunt

Half september van dit jaar ging de samenwerking met CareRate van start. In alle vormen van communicatie met patiënten wijst het WHC sindsdien op de mogelijkheid om patiëntervaringen te delen, desgewenst anoniem. In een periode van anderhalve maand heeft dat al tot zeventig reacties geleid. Dat lijkt misschien niet zo heel veel, maar het zijn er wel net iets meer dan de beoogde twee per dag.