Verbetertrajecten zoeken

Sector

Looptijd

Doelgroep

icon
icon
icon

“Hoe wij vroeger en nu kwaliteit meten is een wereld van verschil”

‘De CQI is gewoon een tweejaarlijks circus met een vragenlijst die je uit moet zetten en die na lange tijd binnenkomt, waar je verbeterplannen voor moet ontwikkelen over dingen en onderwerpen die al lang weer achterhaald en vergeten zijn.” Daar moest verandering in komen volgens Bas Vos, bestuurder van de Wijngaerd, een zorgcentrum voor ouderen in de gemeente Drimmelen. Deze irritatie leidde tot een andere kwaliteitsmethodiek en aanpak. “Kwaliteit gebeurt nu continu in het team, tussen de cliënt en medewerker. Want daar vindt de dialoog plaats en vanuit die dialoog ontstaan afspraken en dat leidt tot hogere kwaliteit. Dát was wat ik voor ogen had.”

Vlak na het aantreden van Bas, ontstond al snel zijn irritatie over achterhaalde verbeterplannen. Bas: “Eens in de twee jaar deed je hetzelfde kunstje. Op het moment dat de resultaten hiervan binnenkwamen, waren deze eigenlijk alweer achterhaald. We zijn toen in gesprek geraakt met CareRate en al snel vonden we elkaar. CareRate biedt de mogelijkheid om zo laag mogelijk in de organisatie de dialoog realtime te vangen en afspraken te maken.”

Cliënt bovenaan en directie onderaan

Bij de Wijngaerd was kwaliteit voorheen iets van de staf, met een rapportage met cijfers. Dit moest anders, net als de verantwoordelijkheid. “De verantwoordelijkheid wilden we weer terug aan de medewerker geven in plaats van deze in de staf te houden. Met de cliënt bovenaan en de directie onderaan om teams te faciliteren om dat te realiseren”, vertelde Bas.

Gestart te midden van een verhuizing

De Wijngaerd startte met continu verbeteren op basis van cliëntfeedback met CareRate te midden van een flinke verhuizing. “We hadden de keuze gemaakt voor zelforganisatie, en we hebben de verhuizing gebruikt om dat proces aan te jagen. Het klinkt gek, maar doelbewust hebben we de druk erop gezet, zodat we met de kick-off met nieuwe teams op deze nieuwe wijze konden starten en we hebben ze direct de steun en de tools gegeven om dat ook zelf te kunnen doen” aldus Caroline Heestermans, beleids- en kwaliteitsfunctionaris van de Wijngaerd. Caroline heeft teams ondersteund in de groei en in teamontwikkeling. Zij is degene die het continu verbeteren met CareRate heeft geadopteerd en zich eigen heeft gemaakt, om dit vervolgens ook te kunnen integreren bij de teams zelf.