Verbetertrajecten zoeken

Sector

Looptijd

Doelgroep

icon
icon
icon

“We gingen op zoek naar een applicatie die de stem van de patiënt inzichtelijk maakt”

UMC Utrecht in zijn kracht!

Het UMC Utrecht werkt al enige tijd actief met het kort cyclisch uitvragen van patiënten feedback. De methodiek is klein begonnen en werd langzaam uitgebouwd als onderdeel van het Samen voor de Patiënt Programma. Niels Barnhard is Programmaleider Samen Voor de Patiënt en is bij het ziekenhuis verantwoordelijk voor de implementatie en het beheer van deze CareRate applicatie. Met plezier vertelt hij over zijn ervaringen en de resultaten.

De stem van de patiënt als duurzaam verbeterinstrument

Niels vertelt: Onze patiënt ervaringscijfers zijn al erg hoog en CareRate gebruiken we als onderdeel van ons programma ‘Samen voor de Patiënt’. Met deze aanpak willen we onze medewerkers in hun kracht zetten om het verschil te maken voor de patiënt. Om dat te bereiken zien wij de stem van de patiënt als belangrijk onderdeel van onze aanpak. We gingen op zoek naar een applicatie die de stem van de patiënt inzichtelijk maakt.

Een eerste experiment met andere leveranciers verliep niet naar tevredenheid en toen zijn we via andere zorginstellingen bij CareRate terechtgekomen. We zochten een applicatie voor de hele organisatie omdat we als UMC Utrecht kort cyclische patiënten feedback duurzaam willen uitvragen en gebruiken als verbeterinstrument.

Verbeteracties vanuit de teams zelf

Niels legt uit: “. Kort cyclische patiënten ervaringen verzamelen en daarop verbeteren, wordt onderdeel van de werkwijze op alle afdelingen, en bij alle 12.000 medewerkers geïntroduceerd. We leren afdelingen ook naar die data te kijken, er acties aan te verbinden, follow-up aan te geven en het te zien als basis om te verbeteren. De teams formuleren zelf de doelen om te verbeteren en benoemen hun verbeteracties. Met het uitrollen van het programma groeide ook het gebruik van CareRate en is het nu onderdeel geworden van ons besturingssysteem. Inmiddels sturen wij op hoog en laag niveau aan op basis van de inzichten uit de CareRate patiënten ervaringen.