UMC Utrecht in zijn kracht!

Het UMC Utrecht werkt al enige tijd actief met het kort cyclisch uitvragen van patiënten feedback. De methodiek is klein begonnen en werd langzaam uitgebouwd als onderdeel van het Samen voor de Patiënt Programma.

Niels Barnhard is Programmaleider Samen Voor de Patiënt en is bij het ziekenhuis verantwoordelijk voor de implementatie en het beheer van deze CareRate applicatie. Met plezier vertelt hij over zijn ervaringen en de resultaten.

De stem van de patiënt als duurzaam verbeterinstrument
Niels vertelt: Onze patiënt ervaringscijfers zijn al erg hoog en CareRate gebruiken we als onderdeel van ons programma ‘Samen voor de Patiënt’. Met deze aanpak willen we onze medewerkers in hun kracht zetten om het verschil te maken voor de patiënt. Om dat te bereiken zien wij de stem van de patiënt als belangrijk onderdeel van onze aanpak.

We gingen op zoek naar een applicatie die de stem van de patiënt inzichtelijk maakt. Een eerste experiment met andere leveranciers verliep niet naar tevredenheid en toen zijn we via andere zorginstellingen bij CareRate terechtgekomen.

We zochten een applicatie voor de hele organisatie omdat we als UMC Utrecht kort cyclische patiënten feedback duurzaam willen uitvragen en gebruiken als verbeterinstrument.
We gingen op zoek naar een applicatie die de stem van de patiënt inzichtelijk maakt

Verbeteracties vanuit de teams zelf

Niels legt uit: “. Kort cyclische patiënten ervaringen verzamelen en daarop verbeteren, wordt onderdeel van de werkwijze op alle afdelingen, en bij alle 12.000 medewerkers geïntroduceerd. We leren afdelingen ook naar die data te kijken, er acties aan te verbinden, follow-up aan te geven en het te zien als basis om te verbeteren. De teams formuleren zelf de doelen om te verbeteren en benoemen hun verbeteracties.

Met het uitrollen van het programma groeide ook het gebruik van CareRate en is het nu onderdeel geworden van ons besturingssysteem. Inmiddels sturen wij op hoog en laag niveau aan op basis van de inzichten uit de CareRate patiënten ervaringen.

Niels vervolgt: “De applicatie wordt op allerlei verschillende manieren gebruikt en ik hoor alleen maar positieve geluiden. En als iets even niet werkt, wordt het snel opgelost. Ook dat vind ik handelen naar je visie! En dat maakt het verschil! Het zijn soms kleine dingen. Als iets weer goed werkt krijgen mensen een chocoladereep en dat wordt echt heel erg gewaardeerd! Het leren werken met de applicatie kost weinig tijd. Ook omdat de teams zelf meedenken over de vragen en wij helpen met het maken van de vragenlijst.

De meeste teams vragen wekelijks uit op een vaste dag. Het zelf uitvragen kost hooguit een half uurtje. Het is heel waardevol de vragen persoonlijk te stellen. In die week worden de uitkomsten dan in de ‘dagstart’ gezien, bekeken en besproken.

Niets is onmogelijk

Niels is vol lof over de samenwerking met CareRate. “Wat ik zeer waardeer is dat jullie consistent zijn in de boodschap die jullie uitdragen. Jullie meten niet alleen patiënten ervaringen voor anderen, maar zijn zelf ook heel klantgericht. Jullie denken mee, zijn proactief, lopen voor de troepen uit en komen met nieuwe innovaties waar wij nog niet aan gedacht hebben maar die wel heel inspirerend zijn. Jullie ontwikkelen tussentijds ook op basis van de feedback die wij geven.

Onder het motto ‘niets is onmogelijk’ worden ook zaken mogelijk gemaakt die eigenlijk niet binnen het pakket vielen. Ik denk bijvoorbeeld aan de ontsluitingsmogelijkheden van de verzamelde data naar ons systeem. Jullie werken heel servicegericht; helemaal in lijn met wat jullie uitdragen. Er is een duidelijke achterliggende visie wat jullie willen bereiken en daar handelen jullie ook zelf naar. En dat vind ik heel waardevol.

Onder het motto ‘niets is onmogelijk’ worden ook zaken mogelijk gemaakt die eigenlijk niet binnen het pakket vielen.
CareRate maakt het verschil
Niels concludeert tevreden: “Wij gebruiken de applicatie voor veel dingen op allerlei niveaus..! Tot slot: “Jullie denken in mogelijkheden en niet in onmogelijkheden! En als er wat was, werd het snel opgelost en werd er proactief op gereageerd. Dat is echt heel fijn samenwerken!

Download deze case study als pdf

Download onze brochure

Plan een advies gesprek in

Verstuur dit formulier en we nemen snel contact op om deelname aan ons pilot programma te bespreken.